Stendhal İtalya Hikayeleri E-BOOK - Stendhal İtalya Hikayeleri E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Stendhal   >   İtalya Hikayeleri E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-05 tarihinden bu yana 106 defa online okundu ve 124 defa indirildi.

Stendhal İtalya Hikayeleri E-kitap, Stendhal İtalya Hikayeleri E-Book
Stendhal tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan İtalya Hikayeleri isimli kitabın açıklaması :

Bu öykü, 1 Mart 1837'de, Revue des Deux Mondes'da yayymlanmy?tyr. Stendhal'in, XVI. yüzyyl Ytalyasy üzerine yazdy?y öykülerden ilki budur. Yazaryn, o sanat, a?k ve güç ça?yna kar?y, özel bir ilgi duydu?u bilinmektedir. O ça?la bütünle?mek için hiçbir ?eyi ihmal etmez; tarihsel olaylara merakly, kendi deyi?iyle bilgiçlik taslayan bir
adam olarak bo? zamanlaryny, Paul Louis Courier gibi, yarymadanyn sahaf dükkânlarynda ve kitaplyklarda dola?makla geçirirdi. Bu yolla, Civitavecchia'ya konsolos olarak gider gitmez, kendisine pek pahalyya mal olan, fakat hiç beklemedi?i bir nimet ele geçirmi?ti. Bu, XVI. ve XVII. yüzyyldan kalma, sararmy?, toz, toprak içinde pek
ço?u Roma ve Napoli halk diliyle yazylmy?, bir deste elyazmasydyr. Romano Colombo tarafyndan Millet Kitaply?y'na
konulan bu elyazmalary alty yyldan beri orada bulunmaktadyr. Stendhal, birçok mektubunda, özellikle kitapçy Levasseur'e yazdy?y 11 Kasym 1832, M. di Fiore'ye yazdy?y 21 Mart 1834 ve Sainte Beuve'e yazdy?y 21 Aralyk 1834 tarihli mektuplarda, bu elyazmalaryndan kyvançla söz eder. O, bu tür öyküleri Rönesans Ytalyasynyn '74arihine yararly nitelikte görüyordu. Diderot'nun, genel bir dü?üncesini belirli bir ça?a -belki de bilmeden- uygulady?y ve "Sanat Felsefesi" adyny verdi?i eserinde, Taine'e yol hazyrlayarak XVI. yüzyyl Ytalyasynyn sert geleneklerini, Rafaello'nun ve Michel Ange'yn ba?yapytlaryna etkili görmekte ve "bu ba?yapytlaryn akademilerle ve okullarla yeniden var edilebilece?ine budalalar gibi inanylyyor" demektedir. Stendhal, yeniden "dördüncü katta ya?ayan bir çaresiz" durumuna geldi?i zaman, bu elyazmalaryny "hiç de?i?tirmeden çevirmeye" karar veriyor. Yalnyzca, eserine verece?i adda da kararsyzdyr. Çok sevdi?i, Tallemonte des Reaux'yu anmak için bu kitaba, Roma Kyssalary adyny vermeyi dü?ünüyorsa da kyssa sözcü?ünün bu kadar acykly yazylara yaky?mayaca?y gerçe?ini de kabul ediyor. Sonunda Ytalya Öyküleri ady a?yr basyyor.


İtalya Hikayeleri Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.