Muzaffer Ramazanoğlu Gılgamış Destanı E-BOOK - Muzaffer Ramazanoğlu Gılgamış Destanı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Muzaffer Ramazanoğlu   >   Gılgamış Destanı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-04 tarihinden bu yana 73 defa online okundu ve 1561 defa indirildi.

Muzaffer Ramazanoğlu Gılgamış Destanı E-kitap, Muzaffer Ramazanoğlu Gılgamış Destanı E-Book
Muzaffer Ramazanoğlu tarafından yazılan ve Tarih , kategori klasmanında olan Gılgamış Destanı isimli kitabın açıklaması :

Nipur'da Assurbanipal'yn kitaply?ynda ve Etilerinba?kenti Bo?azköy'de ele geçen Gylgamy? destany, eskido?u dünyasynda yüzyyllarca tanynmy?, her yerde yankylaruyandyrmy?, insanly?yn ilk yazyn örneklerinden biridir. Eski Do?u dünyasynyn kültür dillerine çevrilmi?olan bu yapyt, bulundu?u andan bu yana, Avrupa bilginleriarasynda büyük bir ilgi uyandyrmy?, Almanca, Đngilizceve Fransyzca'ya çevrilmi?tir. Bu üç dilde çe?itli çevirileribulunan yapyty, ülkemizin yazyn kültürü bakymyndanyararly buldu?umdan, ben de Türkçe'ye çevirdim.Dr. Albert Schott'un da birçok yerde yanyldy?yny sezdi?imden,çeviriyi bitirdikten sonra, Dil ve Tarih-Co?rafyaFakültesi profesörlerinden üstat Landsberger'egöstermeyi uygun buldum. Özellikle Sümerce, Babilceve Asurcadaki bilgisi ve yetkesi dünyaca bilinen sayynüstattan yapyty özgün metinle kar?yla?tyrarak düzeltmesinirica etti?imde, hiç duraksamadan, hemen i?e ba?lamamyzysöyledi. Yapytyn elden geldi?ince do?ru ve asylmetne ba?ly bir çevirisini yapabilmek amacyyla üstatelinden geleni esirgemedi. Dahasy, yapyty Schott'un çevirisinitemel alarak, özgün metinden yeni ba?tan çevirdi.De?erli zamanynyn ço?unu esirgemeyen üstat, yapylançeviride destansal anlatyma ba?ly kalmamy, banahep salyk verdi. Ben de onun söylediklerine uyarak yapytynanlatymyny elimden geldi?ince de?i?tirmemeye çaly?tym.Onun için okurlar oldukça ilkel bir anlatymla kar?yla?acaklardyr.Üç bin yyldan uzun bir süre önce yazyyageçirilen bir yapytyn anlatymynyn bugünkü anlatymdanayry olaca?yny, çeviride do?allykla daha ilkel bir anlatymkullanylmasy gerekti?ini, okurlar da elbette anlayacaklardyr.


Gılgamış Destanı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.