Karl Marks Kapital E-BOOK - Karl Marks Kapital E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


Karl Marks   >   Kapital E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-04 tarihinden bu yana 140 defa online okundu ve 687 defa indirildi.

Karl Marks Kapital E-kitap, Karl Marks Kapital E-Book
Karl Marks tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Kapital isimli kitabın açıklaması :

?imdi birinci cildini kamuoyuna sundu?um yapyt, 1859'da yayymlanan Ekonomi Politi?in Ele?tirisine Katky adly yapytymyn devamyny olu?turur. Birinci kysym ile onun devamy arasyndaki uzun aralyk, çaly?mamy tekrar tekrar kesen, uzun yyllar süren bir hastalyktan ötürüdür.

Daha önce yapytyn içeri?i, bu cildin ilk üç bölümünde özetlenmi?tir. Bu, yalnyzca, aradaki ili?ki ve bütünlük yönünden yapylmamy?tyr. Konunun sunulu?u da geli?tirilmi?tir. Daha önceki kitapta yalnyzca dokunulup geçilen birçok nokta, ko?ullaryn elverdi?i ölçüde, burada, daha tam olarak i?lenmi?ken; öte yandan, orada ayryntyly olarak ele alynan noktalara bu ciltte yalnyzca de?inilmi?tir. Nitekim de?er ve para teorileri tarihi üzerine olan bölümler, tamamen dy?aryda byrakylmy?tyr. Bununla birlikte, daha önceki yapytyn okum, birinci bölümün dipnotlarynda, bu teorilerin tarihi ile ilgili ek ba?vurma kaynaklary bulacaktyr. Her ba?langycyn güçlü?ü, bütün bilimler için geçerlidir. Bu yüzden, birinci bölümün, özellikle de metany tahlilini kapsayan kesimin anla?ylmasy, daha zor olacaktyr. Özellikle de?erin özü ve de?erin büyüklü?ünün tahlili ile ilgili yerleri, elden geldi?ince herkesin anlayabilece?i gibi yazdym.


Kapital Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Arşivi - .
.