Val McDermid Kandaki Tel E-BOOK - Val McDermid Kandaki Tel E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Val McDermid   >   Kandaki Tel E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-02 tarihinden bu yana 94 defa online okundu ve 147 defa indirildi.

Val McDermid Kandaki Tel E-kitap, Val McDermid Kandaki Tel E-Book
Val McDermid tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Kandaki Tel isimli kitabın açıklaması :

Cinayet sihir gibiydi, diye dü?ündü. Elinin çabuklu?u gözü her zaman aldatyrdy ve böyle de kalacakty. Daha sonra kimsenin gelmedi?ine yemin ettikleri bir eve gelen postacy gibiydi. Bu bilgi benli?ine bir kalp hastasyna cihaz yerle?tirilmesi gibi yerle?mi?ti. Sihrinin gücü olmadan ölü olurdu. Ya da ölü gibi.

    Ona bakty?y anda bir sonrakinin o olaca?yny anlady. Gözleri birle?meden önce bile biliyordu. Duyular sözlü?ünde mükemmellik kokan o çok özel bile?im her zaman var olmu?tu. Masumluk ve kemale ermi?lik, simsiyah saçlar, dans eden gözler. Henüz hiç yanylmamy?ty. Onu canly tutan içgüdü buydu. Ya da canly gibi.

    Onun kendisine bakmasyny izledi ve kalabaly?yn u?ultusu arasynda zihninde müzi?in yankylandy?yny duydu. "Jack ve Jill bir kova su almak için tepeye gitti. Jack dü?tü ve tacyny kyrdy..." Ezgi ?i?ti, patlady ve bir kayna?yn dalgakyrana çarpmasy gibi beynine indi. Ya Jill? Jill'e ne oldu? Ha, Jill'e ne oldu?unu biliyordu. Defalarca, barbar ninni gibi defalarca. Ama asla yeterli de?ildi. Cezanyn suça uygun oldu?undan tam olarak hiç tatmin olmamy?ty.

    Bu yüzden hep biri daha olmasy gerekiyordu. Y?te oradaydy, gözleriyle mesajyny göndererek onu izliyordu. "Seni fark ettim. Yanyma gelmenin bir yolunu bul, seni daha çok fark edeyim" diyen mesajlar. Kyz mesajy okudu.

    Onu yüksek sesle ve açyk okudu. O kadar berrakty ki, hayat beklentilerini henüz bozmamy?ty. A?zynyn kö?esinde bilgiç bir gülümsemeyle uzun ve kendine göre heyecanly acy ve ke?if yolundaki ilk adymy atty. Ona göre acy yalnyzca tek zorunluluk de?ildi ama kesinlikle zorunluluklardan biriydi.

    Kyz ona do?ru ilerledi. Kyzlaryn yollary farklyydy, bunu fark etmi?ti. Bazylary do?rudan ve cesurdu. Bazylary dolambaçly, gözlerinin anlatty?yny yanly? okumu? olma endi?esiyle temkinli. Bu kyz, sanki ayaklary dev bir deniz helezonu kabu?unun içine, iki boyuta sy?dyrylmy? minyatür bir Guggenheim galerisine giriyormu? gibi, içe do?ru daireler çizen, sarmal bir yolu seçti. Adymlary ölçülü, kararlyydy. Gözleri aralarynda ne bir ki?i, ne engel ne de uzaklyk varmy? gibi üzerinden hiç ayrylmyyordu. Arkasyna geçti?i zaman bile baky?yny hissedebiliyordu, tam da böyle olmasyny dü?ünmü?tü.


Kandaki Tel Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.