Volney Yıkıntılar E-BOOK - Volney Yıkıntılar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Volney   >   Yıkıntılar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-02 tarihinden bu yana 55 defa online okundu ve 165 defa indirildi.

Volney Yıkıntılar E-kitap, Volney Yıkıntılar E-Book
Volney tarafından yazılan ve Tarih , kategori klasmanında olan Yıkıntılar isimli kitabın açıklaması :

Issyz YIKINTILAR, kutlu mezarlar, sessiz duvarlar! Tanyk gösterdi?im, yalvardy?ym

 

sizlersiniz. Evet, anlayy?syz bir adamyn baky?lary, gizli bir korkuyla,

 

üzerinizde duramazken, ben sizi seyretmeye dalmakta, derin duygularyn, yüksek

 

dü?üncelerin çekicili?ini buluyorum. Siz, dany?masyny bilenlere, öyle yararly

 

dersler, öyle acykly ya da derin dü?ünceler veriyorsunuz ki! Bütün dünya,

 

ba?tanba?a kölele?mi? bir durumda, acymasyzlaryn önünde a?yz açamazken, onlaryn

 

nefret etti?i gerçekleri haykyran sizlerdiniz. Krallaryn cesetlerini, son kölenin

 

cesedinden ayyrt etmeyerek, E?YTLYK'in kutlu dogmasyna hak veren sizlerdiniz.

 

Özgürlük perisi, kendisinin insanlardan kaçan sevdalysy olan bana, sizin

 

surlarynyz içinde; beyinsiz baya?ynyn dü?ündü?ü gibi, ellerinde kamalar ve

 

me?alelerle de?il, sonsuzlu?un kapylarynda ölümlülerin yaptyklaryny tartmak için,

 

iki elinde kutlu tartylar tutan adaletin yüce görünümüyle göründü.

 

Ey mezarlar! Kimbilir sizde ne çok üstün nitelik var!.. Acymasyzlary korkudan

 

titretiyorsunuz: Onlaryn sövgü dolu zevklerini gizemli bir deh?etle

 

zehirliyorsunuz; bozulmayan, tertemiz görünü?ünüzden kaçan bu alçaklar,

 

saraylarynyn gururunu sizin gözlerinizden uzakla?tyryyorlar; halky ezen güçlüleri

 

cezalandyryyorsunuz; pinti rü?vetçinin altynlaryny elinden alarak, soydu?u

 

yoksulun öcünü alyyorsunuz. Zenginin gösteri?lerini binbir kaygyyla baltalayyp,

 

yoksulun yoksullu?unun acysyny çykaryyorsunuz; kendisine son sy?ynaca?y yeri

 

vererek, kötü talihliyi avutuyorsunuz; sonra da, ruha öyle tam bir güç ve

 

duyarlylyk denkli?i veriyorsunuz ki, bu denklik ya?amyn bilimi olan bilgeli?i

 

ortaya çykaryyor. Varyny yo?unu sonunda size geri verece?ini anlayan dü?ünceli

 

insan, bo? büyüklüklerle yararsyz zenginliklerin pe?inde ko?muyor: Gönlünü hakkyn

 

synyrlary içinde tutuyor; ekme?ini çykarmak zorunda oldu?u için de gününü bo?

 

geçirmeyerek, sonunda kendisine ne verilmesi uygun görüldüyse, onunla geçinip

 

gidiyor. Böylece, hyrsyn azgyn ?ahlany?laryna kurtarycy bir dizgin vuruyorsunuz:

 

Duygulary altüst eden hazlara kar?y kyzgyn istekleri yaty?tyryyorsunuz;

 

tutkularyn  kavgasyndan yorulan ruhu dinlendiriyor; onu, yy?ynlary kaygylandyran

 

baya?y çykarlaryn üstüne çykaryyorsunuz. Zamanlaryn ve budunlaryn sahnesini

 

kucaklayan doruklarynyzdan, ruh, yalnyzca büyük sevgiler, yalnyzca onur ve erdem

 

dü?üncelerine ba?lanyyor. Ah! Ya?amak dü?ü sona erince, bütün bu didinmeler

 

yararly bir iz byrakmazlarsa, neye yarar?

 

Yykyntylar! Sizden ders almaya yine gelece?im! Issyzly?ynyzyn dinginli?ine

 

yeniden sy?ynarak, tutkularyn acykly görünümünden uzakta, insanlary, anylara

 

dayanarak sevece?im; onlary mutlu edecek yollary arayaca?ym; kendi mutlulu?umu

 

da, bu i?i çabukla?tyrabilmek dü?üncesinde bulaca?ym.

 


Yıkıntılar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.