Nur Serter Dinde Siyasal islam Tekeli E-BOOK - Nur Serter Dinde Siyasal islam Tekeli E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Nur Serter   >   Dinde Siyasal islam Tekeli E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-01 tarihinden bu yana 96 defa online okundu ve 276 defa indirildi.

Nur Serter Dinde Siyasal islam Tekeli E-kitap, Nur Serter Dinde Siyasal islam Tekeli E-Book
Nur Serter tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Dinde Siyasal islam Tekeli isimli kitabın açıklaması :

Türkiye zor günler geçiriyor. Belki de ertelenmi? sorunlaryny en canly biçimde ya?yyor. Cumhuriyetten bu yana üstü örtülmü? ne varsa ortaya çykyyor. Yyile?en yaralar tekrar kanatylyyor. Sevgisizlik ve güvensizlik diz boyu... Korku, saldyrganly?y körükleyecek en tehlikeli duygu... kol geziyor. Gelecek nasyl ?ekillenecek? Türkiye 21. yüzyyla hangi kyyafetle girecek? Gelece?i yazacak kalemi kimler tutuyor? Demokrasi a?acy olgun meyvalar verecek mi? Bu sorunlar çözüldü?ünde, gerçek demokrasinin önündeki engeller de a?ylmy? olacak.
Siyasal sistem getiren bir dinin, demokratik sisteme geçit vermesi mümkün de?il. Dinin özünü te?kil eden tanrysal vahiy sistemi ve onun anayasasy olan Kutsal Kitap, yönetme erkini tanryya ve onun seçtiklerine devrediyor. Tanry'nyn anayasasynyn kar?ysyna, hukuk devletinin yasalaryny çykarmak, Tanrysal irade yerine, halkyn iradesini ikame etmek, siyasal sistem getiren bir dine inananlarca kabul görecek yakla?ymlar de?il.
Huzursuzluk, gelece?i geçmi?te aramaktan kaynaklanyyor. Oysa geçmi?i gelece?e ta?ymak, aklyn ça?a özgü ürünlerini geçmi?e do?rulatmak, gerçekçilikten uzak bir gayretke?lik. Siyasal Yslamcylar günün ko?ullaryny Asr-y Saadete uydurma gayreti içinde. Kuran, tüm sorulara cevap vermedi?i için soruyorlar: "Peygamber olsaydy ne yapardy?" Peygamberin sünneti ile cevap bulunamayan sorulara, birileri kendilerini Peygamber yerine koyarak cevap üretmeye çaly?yyor. Bu cevap, Türkiye'yi asyrlarca geriye götürüyor ve toplum ya?amyna ipotek koyuyor.
Ykinci arayy? ise Kemalistlerden geliyor. Onlar da soruyor. "Atatürk olsaydy ne yapardy?" Onlar da kendilerini Atatürk'ün yerine koyarak sorunlara çözüm arama çabasynda... Oysa ne din, ne de Atatürkçülük olarak tanymlanan dar kalyplar, Türkiye'nin sorunlaryny çözmeye yetmiyor... Türkiye'nin tarihe dönmeye de?il, yeni bir tarih yazmaya ihtiyacy var.


Dinde Siyasal islam Tekeli Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.