Oktay Akbal İnsan Bir Ormandır E-BOOK - Oktay Akbal İnsan Bir Ormandır E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Oktay Akbal   >   İnsan Bir Ormandır E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-01 tarihinden bu yana 47 defa online okundu ve 78 defa indirildi.

Oktay Akbal İnsan Bir Ormandır E-kitap, Oktay Akbal İnsan Bir Ormandır E-Book
Oktay Akbal tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan İnsan Bir Ormandır isimli kitabın açıklaması :

Üstüme üstüme geldi ta?ytlar. Hepsi çi?nemek mi istiyor beni? Kaçmaly bir yana... Anytyn önündeydim. Yeni bir çelenk koymu?lar. Daha bu sabah. Kyrmyzy güller. Bir yazy var üstünde. Üç harf yanyana. Çözemedim anlamym... Sycakty alan. Bir foto?rafçy yakla?ty, bakty. Çekmedi resmimi, isteyip istemedi?imi sormady bile. Durdum, ' akyp giden arabalary, otobüsleri seyrettim. Bu kent hiç uyumaz my? Bir kanepe koymalyydylar buraya, bir saat, iki saat otururdum. Ayaküstü zor hep ayny yerde durabilmek. Anytyn cansyz ki?ilerine baktym. Hepsi eski yerlerindeler. Kypyrdamamy?lar. Öndekileri tanyyorum, genç Mustafa Kemal, genç Ysmet Pa?a. Askerler, siviller. Mermerde donmu?lar bir anyn uzakly?ynda. Tramvaylar dönerdi eskiden bu alany. ?urada durak vardy. Eftalofos kar?ydaydy o günlerde de. Anylar çözülür, dökülür önüne. Toplamak zor olur sonra. Nasyl kopar bir kolyeden tanecikler, da?ylyr giderse, öyle. Tek tek gelmeli anylar. Hepsi birden ya?anmaz. Çekilmez olur a?yrlyklary. Yüz, be? yüz, bin, on bin any var bakty?ym her yerde. Her any bir insany verir. Ynsansyz any olmaz ki! Any, insandyr... Geldi onlardan biri. O sayysyz anylaryn içinden. Yterek ötekileri. Kaçty anylar korkarak...
Be? yyl  öncesi,  yirmi yyl,   otuz yyl  öncesi... Salylar, cumalar,   cumartesiler. Ye?il bir manto
giymi?... Hafif bir ya?mur. Bir tramvaydan inerek, yanyma kadar geldi, geçti sonra. Tanymady beni. Oysa o eylül ö?le sonrasynda böyle olmamy?ty. Ye?il mantosuyla gelmi?ti o genç kyz. Elimi tutmu?tu. Sycakly?yny vermi?ti. Dola?tyk Bey-o?lu'nun yan sokaklarynda kimseler görmesin, bilmesin diye. Bir tenha gazino vardy bizi bekleyen, bir ufak sinema. Yok, gitti anylardaki ye?illi yanymdan, beni tanymadan. Atlady?y gibi bir dolmu?a, ?i?li'ye. Gerçek a?yr basty birden. Sycakty, terliyordum. Anytyn öteki yanyna döndüm. Hatyrlamak istemiyordum, hiçbir ?ey!... Geçmi?te ya?amaktan, gerçekte ya?amaz olur ki?i. Çevirmeli yakla?an anylary gerisin geri. Belle?in en derin uçurumunda kalsyn onlar...
Geçtim dura?y ko?arak. Hep sycak... Bir otobüs geldi geçti. Bir daha. Geziye do?ru yürüme-li. Kaçmaly any saldyrysyndan. Bir gazete aldym. Gene bir cinayet vardyr. Bir umuttu bu. Kendimden kurtulu?... Yoktu cinayet ak?am gazetelerinde! Bilmem hangi ülkede kary?yklyk varmy?. Bana yye! Bizim ba?bakan Yran'a gitmi?. Yyi! Ö?le sonrasynyn ?u tehlikeli bir ile üç arasyny geçirmenin yolunu bulmaly.
Ne çok böyle ya?adym! Hep ayny de?i?mezlik içinde. Yirmisinde, otuzunda, kyrkynda. Zaman bo?una my akyyor hep? Yalnyz saçlar, di?ler dü?üyor, kyry?yklyklar artyyor. Dy?ymyz de?i?iyor, iç ayny my kalyr? Kalabilir mi? Niye öyleyse hep ayny insan oldu?unu sanyrsyn? Yok, her gün, her yyl yenilenmi?sindir. Anylar bo? bir çuval içinde takyrdayan cevizler gibi ses verir. Ya?anmadan
ya?anmy? samsyyla! Aldatan, kandyran. Yaryn bayramdy galiba. Bayraklarla süslenecek alan. Belki de geçit töreni yapylacak burada
Kanepede yalnyzym. Kar?yda da bir ba?ka kanepe. Bir yalnyz da orada! Üstü ba?y temiz bir ya?ly adam. Gözlüklü, birkaç tel saçyny kabak kafasyna biçimle yapy?tyrmy?, saçy varmy? izlenimi veriyor. Gazete okuyor: Hürriyet. Güne?lenmeye çykmy? yyllanmy? bir bekâr. Emekli bir memur ya da geliriyle geçmen biri. Çevresini küçümser böyleleri! O?lu, kyzy evlenmi?tir. Karysy ölmü?tür ya da bir ba?kasyna kaçmy?tyr yyllar önce. Ystiklâl Caddesi'ne yakyn bir apartman katy vardyr : Ufak, pis, tozlu, bakymsyz. Metresler, kadynlar gelir geçer. Yyllar da! Altmy? be?inden sonra, bir ba?ka ki?i olur insan. Yalnyzly?yny bir giysi gibi bürünür. Gelmi? geziye bir iki saatini geçiriyor. Gitsem yanyna, bir sigara uzatyp lafa gi-ri?sem. Pa?azade midir nedir, ö?rensem. Bilmem kimin torunudur, o?ludur. Arada on adym var yok. Kalktym yürüdüm ona do?ru. Tam ortada oturuyordu. Kenara çöktüm. Hemen geri çekildi, ürkerek. Gazeteden gözlerini ayyrmadan. Sigara çykardym. Ylle de bir ba?kasy gerek bana. Kendi dy?ymdan biri...


İnsan Bir Ormandır Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.