George Sand Şeytanlı Göl E-BOOK - George Sand Şeytanlı Göl E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

George Sand   >   Şeytanlı Göl E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-30 tarihinden bu yana 65 defa online okundu ve 112 defa indirildi.

George Sand Şeytanlı Göl E-kitap, George Sand Şeytanlı Göl E-Book
George Sand tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Şeytanlı Göl isimli kitabın açıklaması :

Kenevircinin Gece Söyle?ileri" ady altynda toplamayy dü?ündü?üm köy ya?amyyla ilgili romanlar dizisine "?eytanly Göl"le ba?larken, yazynda herhangi bir devrimci savym, yöntemim yoktu. Kimse kendi ba?yna bir devrim yapamaz. Aslynda, hele güzel sanatlarda, bu görevi herkes üzerine almy? oldu?u için, insanlyk onu ayrymyna varmadan gerçekle?tirir. Ama bu dü?ünce, köy ya?amyny ele alan romanlara uygulanamaz. Bu tür roman, her dönemde, kimileyin gösteri?li, kimileyin süslü, kimileyin saf olarak, türlü biçimlerde ya?ady. Kyr ya?amy dü?leminin, her dönemde kentlerin ve saraylaryn ülküsü oldu?unu daha önce de söylemi?tim; bunu burada bir daha yineleyeyim. Uygar insany ilkel ya?amyn güzelliklerine götüren e?ilime uymakla, yeni bir ?ey yapmy? olmadym. Ne yeni bir dil yaratmak, ne de yeni bir biçem aramak istedim. Buna kar?yn birçok yazyda bunun tersi ileri sürüldü; ama, dü?üncelerimi kimse benden iyi bilemez. Sanat yapytynyn do?u?unda biricik esin kayna?y, en syradan bir dü?ünce ya da en syradan bir durum oldu?u halde, ele?tirmenlerin onu hep uzaklarda aramalaryna ?a?arym. "?eytanly Göl"e gelince; beni, konusu her gün seyretti?im gösteri?siz görünümler arasynda geçen bu alçakgönüllü öyküyü yazmaya yönelten, kitabyn birinci bölümünde anlatty?ym gibi, Holbein'yn (1) beni etkileyen bir resmi, gördü?üm gerçek bir ekim sahnesi oldu. Bu romany ne amaçla yazdy?ym sorulacak olursa, çok dokunakly, çok yalyn bir ?ey ortaya koymak istedi?imi; ama, istedi?im gibi ba?aryly olamady?ymy söyleyece?im. Güzelli?in yalynlykta oldu?unu anladym, duyumsadym. Ancak, görmek ve betimlemek ayry ayry ?eylerdir. Sanatçynyn bütün iste?i, görmesini bilenleri, görmeye yönlendirmektir. Onun için, sizler görün; gökyüzünü, tarlalary, a?açlary ve özellikle saf ve do?al ya?ayy?lary içinde köylüleri görün. 


Şeytanlı Göl Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.