Ferenc Herczeg Bizans E-BOOK - Ferenc Herczeg Bizans E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ferenc Herczeg   >   Bizans E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-30 tarihinden bu yana 68 defa online okundu ve 252 defa indirildi.

Ferenc Herczeg Bizans E-kitap, Ferenc Herczeg Bizans E-Book
Ferenc Herczeg tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Bizans isimli kitabın açıklaması :

Macar klasikleri arasynda okurlarymyzyn yabancysy olmayan F. Herczeg'in Bizans adly tragedyasyny Macar ele?tirmenleri ve kamuoyu onun en yüksek yapyty saymakta ve bir ça?y canlandyrma bakymyndan bu yapyta Macar yazynynyn en iyi tarihsel tragedyasy olan ''Bank Ban''yn yanynda yer vermektedir.

  F. Herczeg "Bizans" adly oyununda tek bir günün, koca bir imparatorlu?un son gününün ?afa?yyla baty?y arasyna dünya ölçüsünde bir tarihsel tragedyayy sy?dyrmy?tyr.

  Tanynmy? Macar yazyn tarihçisi J. Horvath, F. Herczeg üzerine yazdy?y bir incelemesinde bu tragedyanyn ana hatlaryny ?öyle çizmektedir:

  29 Mayys 1453. Bu, Bizans Ymparatorlu?u'nun çöktü?ü gündür. Sultan Mehmet Bizans'y ku?atmy?tyr; kentin alyn yazysy artyk bellidir. Bu kaçynylmaz tehlike kar?ysynda kahramanly?a yükselen imparator Konstantin az sayyda, fakat kendisine ba?ly kalan yabancy ücretli askerleriyle bütün gücünü harcayarak ku?atycylara kar?y koymakta, halky ve Bizansly askerleriyse korkak bir kayytsyzlyk içinde ba?laryna gelece?i beklemektedir; devletin ileri gelenleri imparatorun kahramanlyk taslayy?yyla alay ederler; onlar artyk daha çok sultandan yanadyrlar ve her ?eyi ondan beklerler. Ymparatoriçenin kendisi bile kadynlyk silahlaryyla Fatih'e boyun e?direce?i dü?lemiyle kendini avutmaktadyr... Bütün bunlardan imparatorun haberi yoktur, o halkyna güvenmekte, onun yurtseverli?ine ve son tehlikenin onu kahraman yapaca?yna inanmaktadyr. Onun için son anda büyük bir dü? kyrykly?yna u?rar. Sultanyn elçileri onun ve ardyndan gitmek isteyenlerin özgürce gidebilece?ini bildirirler, fakat ona ba?ly ancak iki ki?i çykar: ücretli askerlerin sadyk komutanyyla kendisine â?yk olan Yunanly kyz Herma. Konstantin deh?et içinde gerçekle yüz yüze gelir ve Bizans'y ölüme mahkûm eder: ''Biz Tanry'nyn izniyle Bizans'yn son imparatoru Konstantin, dünyaya bildiririz ki, ulusumuzu mahkemeye çektik ve adalet adyna Bizans'y cellat satyryyla ölüme mahkûm eyledik. Edirneli Mehmet celladymyz olsun.'' Konstantin ?ehit dü?er, Bizans kan içinde yüzmektedir ve bu tarihsel karga?ada üzerlerine dü?en onurlu görevi yerine getirmeyenler o kan denizi içinde imparatoriçeyle birlikte bo?ulurlar. O korkunç anlarda imparator: ''Ölürsem," diyor, "mezar ta?yma ?u sözler yazylsyn: Bizans'yn son imparatoru burada yatyyor. Kör oldu?u sürece ya?ady. Bir gün gözleri açylynca duydu?u tiksinti onu öldürdü.''


Bizans Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.