Donna Leon Operada Cinayet E-BOOK - Donna Leon Operada Cinayet E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Donna Leon   >   Operada Cinayet E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-29 tarihinden bu yana 89 defa online okundu ve 289 defa indirildi.

Donna Leon Operada Cinayet E-kitap, Donna Leon Operada Cinayet E-Book
Donna Leon tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Operada Cinayet isimli kitabın açıklaması :

Yngiliz edebiyaty ve Handel uzmany, opera hayrany ve polisiye roman yazary Donna Leon'un kitaplarynyn ba?lyca mekanlaryndan biri Venedik'tir. Güzelli?iyle yüzyyllar boyunca romantizm ilham etmi? olan bu sisler kenti, Donna Leon'un romanlarynda neredeyse dü?kün bir asilzade gibi çykar kar?ymyza: Turizmin amansyz ya?macyly?yna ra?men kendine özgü sihrini korumayy ba?aran; tarih, sanat ve güzellikle yo?rulmu? bir eski zaman kenti. Atmosfer yaratmadaki ustaly?yyla Donna Leon, dar sokaklary, tarihi binalary ve sayysyz köprüleriyle bu kentin büyülü havasyny olanca canlyly?yyla yeniden yaratyr.

Donna Leon polisiyelerinin kahramany, Venedikli polis komiseri Guido Brunetti, karysy ve iki çocu?uyla payla?ty?y syradan bir hayata sahiptir. Gündelik hayatyn sykyntylaryndan muaf olmasa da, polisiye okurunu fazlasyyla memnun edecek kadar zeka, tarz ve özgüven sahibidir. Komiser Brunetti, yolsuzlu?un kol gezdi?i ve muhafazakar de?erlerin ço?u zaman galebe çaldy?y Ytalya'da suçlulary kovalarken; kan, deh?et ve tehlikeden çok, önyargylarla, ikiyüzlülükle ve sistemin içine i?lemi? adaletsizliklerle bo?u?mak zorunda kalyr. Sadece Eski Yunanca e?itim almy? bir komiser olmasyyla de?il; suçun do?asy, toplumsal düzen, insan tabiaty gibi konular üzerine kafa yormasyyla da türünün az rastlanyr bir örne?idir. Operada Cinayet, bir La Traviata gösterisi syrasynda, yüzyylyn en önemli müzisyenlerinden biri sayylan Alman asylly orkestra ?efi Helmut Wellauer'in beklenmedik ölümüyle açylyr. Dahi müzisyenin geçmi?ine do?ru bir yolculu?a çykan komiser, hayatta hiçbir ?eyin göründü?ü gibi olmady?yny, insan hayatynyn "kara ayryntylar"la örülü oldu?unu bir kez daha ke?feder...


Operada Cinayet Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.