Doğan Cüceloğlu Yetişkin Çocuklar E-BOOK - Doğan Cüceloğlu Yetişkin Çocuklar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Doğan Cüceloğlu   >   Yetişkin Çocuklar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-29 tarihinden bu yana 203 defa online okundu ve 736 defa indirildi.

Doğan Cüceloğlu Yetişkin Çocuklar E-kitap, Doğan Cüceloğlu Yetişkin Çocuklar E-Book
Doğan Cüceloğlu tarafından yazılan ve Kişisel Gelişim , kategori klasmanında olan Yetişkin Çocuklar isimli kitabın açıklaması :

Yeti?kin Çocuklar, bildi?imiz, fakat üzerinde dü?ünme gere?ini pek duymady?ymyz bir öyküyü anlatyyor. Bu öykünün kahramanlaryny tanydykça umarym çocuklu?unuzu, ailenizi, çevrenizdeki insanlary, en önemlisi kendinizi daha iyi anlayacaksynyz.

Yeti?kin Çocuklar öyküsünün daha iyi anlatylmasynda bana yardymcy olan Ergun Akleman, Mehmet Sülfi Â?yk, Ertan Funda, Okan Külköylüo?lu, Üstün Öngel, Funda Soydemir, ?ermin Yenice, Erdo?an Yenice ve Hülya Yeti?ken'e;

Kitabyn gözden geçirilmi? bu yeni baskysynda en çok eme?i geçen, hem içerik hem de üslup yönünden önemli katkylarda bulunan asistanym Sabiha Kocabyçak'a;

Remzi Kitabevi'nden kapak düzenini olu?turan Ömer Erdu-ran'a ve eme?i geçen di?er kitabevi personeline;

Te?ekkürlerimi sunuyorum.

1

Bir Daha Gitmeyeceksin Onlara

Hatice teyzem yedi ya?yndaki o?lu Erol'u döverken, "Ben sana onlara bir daha gitmeyeceksin demedim mi, ha?! Seni piç kurusu, seni. Senin kemiklerini kyrayym da gör, hayvanyn dölü. Gel buraya! Kaçma diyorum, gel buraya e???ekk!" diye ba?yryyordu.

Sanki benim orada oldu?umu unutmu?tu. Erol annesine yakalanmamak için oturma odasyndaki yemek masasynyn etrafynda ko?uyor, bir yandan, "Anne oraya gitmedim; biraz bahçede oynadyk, biraz da matematik çaly?tyk. Annesi pencereden bakyyordu," diyor, bir yandan da a?lyyordu. Hatice teyzem elindeki, tencereyi kary?tyrmak için kullandy?y büyük tahta ka?y?y çocu?a fyrlatty. Ka?yk Erol'un omzuna çarpty, yere dü?tü. Çocu?un aya?y ka?y?a takyldy, o da dü?tü. Annesi üzerine çullandy, eliyle kafasyna, yüzüne, omzuna vurmaya ba?lady. Erol, "Anam off, yeter, vurma, çok acyyor," diyor, bir yandan da a?lyyordu. Hatice teyzem çocu?u iyice dövdükten sonra, "Git, defol odana, gözüm görmesin seni, it!" diyerek bir tekme atty. Erol hüngür hüngür a?layarak odasyna yöneldi.

Hatice teyzem benim odada oldu?umun sanki o zaman farkyna varmy?ty. Bana izah etmek zorunlulu?unu hissetmi? olmaly ki, "Safiye Hanym kendi çocu?unun Erol'dan akylly oldu?unu sanyyor. Halbuki hiç de akylly de?il. Çetin ile çaly?mamasyny

12

YETY?KYN ÇOCUKLAR

kaç kere tembihledim. Gidip onlaryn evinde ödevlerini yapyyor. Çetin benim o?landan ö?reniyor, sonra Safiye Hanym yararlanan Erol'mu? gibi konu kom?uya anlatyyor. Herkes Erol'u akylsyz sanacak. Kaç kere söyledim onlara gitme diye, beni hiç hesaba almyyor. Ama Safiye Hanym ne söylerse o?lu Çetin onu yapar. Erol beni hiç hesaba almaz. Gidip kafasyny gözünü yarasym geliyor. E??ek. Bu ya?ta sözümü dinlemiyor. Onun kemiklerini kyra-cam. Babasy gelsin, bir de ona dövdürecem. Anlasyn bakalym benim sözümü dinlememek nasylmy?!" dedi.

Son üç aydyr Hatice teyzemlerin evinde kalyyorum. Annem Hatice teyzemle konu?mu?, "Dört odaly daireniz var, bir odasynda Timur kalsyn. Hem masraflarynyzyn birazyny kar?ylayacak katkyda bulunur, hem de Ayla ile Erol'a a?abeylik yapar. Sen kocanla konu?, bir itirazy olmazsa Timur'a telefon et, sizde kalmaya ba?lasyn," demi?. Hatice teyzem hem ablasynyn sözünü kyramady?yndan, hem de benim verece?im bir miktar paranyn do?rudan kendi cebine gidece?ini bildi?i için bu i?e gönüllü. Kocasy Recep eni?te beni sever. Ayryca çocuklara a?abeylik yapmama önem veren biri. O nedenle bir itirazy olmamy?.

O günden beri onlaryn yanynda kalyyorum.


Yetişkin Çocuklar Hakkında Yorumlar
Hare Andaç
2013-12-26 18:26:10

Çok güzel bir kitap.
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.