Agatha Christie Sıfıra Doğru E-BOOK - Agatha Christie Sıfıra Doğru E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Agatha Christie   >   Sıfıra Doğru E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-27 tarihinden bu yana 196 defa online okundu ve 631 defa indirildi.

Agatha Christie Sıfıra Doğru E-kitap, Agatha Christie Sıfıra Doğru E-Book
Agatha Christie tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Sıfıra Doğru isimli kitabın açıklaması :

?öminenin önündeki grup avukatlarla di?er hukukçulardan olu?mu?tu. Avukat Martindale, Savcy Rufus Lord, Carstairs davasynda kendisine isim yapan genç Daniels, Yargyç Bay Cleaver, Bay Lewis ve ihtiyar Bay Treves.

Bay Treves seksenine yakyndy. Pek olgun ve tecrübeliydi. Söylediklerine göre Yngiltere'de aile syrlaryny bu ünlü avukat kadar bilen kimse de yoktu.

Dü?üncesiz bazy kimseler syk syk, "Bay Treves anylaryny yazmaly," diyorlardy.

Ama Bay Treves bunun olanaksyz oldu?unu biliyordu. Çünkü o ya?a kadar çok ?ey ö?renmi?ti.

Avukatly?y çoktan byrakmy?ty fakat meslekta?lary hâlâ onun fikirlerine büyük de?er veriyorlardy. Bay Treves kesin ve ince sesini yükseltti?i zaman herkes onu saygyly bir sessizlikle dinliyordu.

?öminenin önündeki grup birçok söylentilere yol açan ve o gün sona eren bir davayy tarty?yyordu. Bir cinayet olayyydy bu ve sanyk suçsuz bulunmu?tu. ?imdi hukukçular davayy yeniden inceliyor ve teknik ele?tirilerde bulunuyorlardy.

Savcy, tanyklaryndan birine fazla güvenmekle hata etmi?ti. Sany?yn avukaty genç Arthur, hizmetçi kyzyn söylediklerinden iyice yararlanmy?ty. Yargyç Bentmore davayy özetlerken durumu düzeltmeye çaly?my?ty ama bo?una. Olan olmu? ve jüri hizmetçi kyza inanmy?ty bir kere. Jüri üyeleri acayip oluyordu. Ynsan onlaryn neyi yutaca?yny, neyi yutmayaca?yny önceden bilemiyordu. Ama bir ?ey bir kere kafalarynda yer etti mi Nuh diyor, peygamber demiyorlardy. Bu sefer de jüri hizmetçi kyzyn demir çubuk konusunda do?ruyu söyledi?ine inanmy?ty. Y?te o kadar...

Tarty?ma yava? yava? sona erdi. Hepsine de bir eksiklik varmy? gibi geliyordu. Sonra herkes yava? yava? Bay Treves'e do?ru dönmeye ba?lady. O tarty?maya katylmamy?ty.

 


Sıfıra Doğru Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.