Agatha Christie Kanatların Çağrısı E-BOOK - Agatha Christie Kanatların Çağrısı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Agatha Christie   >   Kanatların Çağrısı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-27 tarihinden bu yana 89 defa online okundu ve 299 defa indirildi.

Agatha Christie Kanatların Çağrısı E-kitap, Agatha Christie Kanatların Çağrısı E-Book
Agatha Christie tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Kanatların Çağrısı isimli kitabın açıklaması :

    Silas Hamer bunu ilk kez ?ubat ayynyn so?uk bir gecesinde duydu. O ve Dick Borrow sinir hastalyklary uzmany Bernard Seldon'un verdi?i bir yemekten çyky?ta yürümü?lerdi. Borrow'un ola?andy?y sessiz oldu?unu gören Silas Hamer arkada?yna ne dü?ündü?ünü sordu. Borrow beklenmedik bir yanyt verdi.

    "Bu geceki onca insan arasynda yalnyz iki ki?inin mutluluk iddiasynda bulunabilece?im dü?ündüm. Bu iki ki?i de, garip de?il mi, seninle bendik!"

    "Garip de?il mi" deyi?i yerindeydi, çünkü Londra'nyn yoksul Do?u Yakasy'ndaki rahip Dick Borrow'la bir sterlin milyoneri oldu?unu bilmeyen kalmamy? hayatyndan memnun ve ?yk Silas Hamer kadar birbirinden farkly iki insan olamazdy.

    Borrow, "Biliyor musun, belki tuhaf, ama tanydy?ym biricik hayatyndan memnun milyonersin," dedi.

    Hamer bir an sustu. Konu?tu?u zaman sesi de?i?mi?ti.

    "Bir zamanlar so?uktan titreyen sefil bir küçük gazeteciydim. O zamanlar ?imdi elimde olanlary istiyordum: paranyn sa?lady?y rahaty ve lüksü, gücünü de?il. Parayy, bir kuvvet olarak kullanmak için de?il, kendim için, savurganca harcamak için istiyordum! Görüyorsun, açyk konu?uyorum. Paranyn her ?eyi satyn alamayaca?yny söylerler. Çok do?ru. Ama benim istedi?im her ?eyi satyn alabiliyor; onun için memnunum. Ben bir maddiyatçyyym, Borrow, sapyna kadar bir maddiyatçy."

    I?yklandyrylmy? caddenin göz kama?tyrycy aydynly?y bu itirafy do?ruluyordu. Arkasyndaki kürk astarly, kalyn palto Silas Hamer'in vücudunun çizgilerini daha da belirginle?tiriyor, beyaz y?yk ise çenesinin altyndaki et katlaryny vurguluyordu. Yanynda yürüyen Dick Borrow, dünya zevklerinden arynmy? zayyf yüzü, hayalci ve fanatik baky?laryyla Hamer'le çarpycy bir tezat olu?turuyordu. 


Kanatların Çağrısı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.