Harun Yahya Kuran Darwinizmi Yalanlıyor E-BOOK - Harun Yahya Kuran Darwinizmi Yalanlıyor E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Kuran Darwinizmi Yalanlıyor E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-24 tarihinden bu yana 49 defa online okundu ve 61 defa indirildi.

Harun Yahya Kuran Darwinizmi Yalanlıyor E-kitap, Harun Yahya Kuran Darwinizmi Yalanlıyor E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Kuran Darwinizmi Yalanlıyor isimli kitabın açıklaması :

Evrim teorisi denildi?i zaman insanlaryn aklyna farkly kavramlar gelebilir. Bazy insanlar -genelde materyalist çevrelerden olu?tururlar- evrim teorisinin bilim tarafyndan ispatlanmy? bir gerçek oldu?unu dü?ünürler. Evrim teorisini ?iddetle savunur, bu teoriye kar?yt her fikri ?iddetle reddederler.

Ykinci grup, evrim teorisinin iddialary üzerinde bilgi sahibi de?ildir. Bu ki?iler söz konusu teoriyle pek ilgilenmezler, çünkü Darwinist dü?üncenin 1,5 asyrdyr insanly?a verdi?i zararyn farkynda de?ildirler. Bilimsel yönden geçersizli?ine ra?men evrim teorisinin hararetle savunuluyor olmasy, insanlaryn kar?ysyna bir dayatma olarak çykarylmasy, onlaryn gözünde bir sorun de?ildir. Bu konuda olan bitenlere tamamen gözlerini kapatmy?lardyr.

Bu ki?iler teorinin bilim kar?ysynda geçerlili?ini yitirdi?ini bilseler de, bu konuyu hiç önemsemedikleri gibi, önemseyenlere de bir anlam veremezler. Bu ki?ilere göre evrim teorisinin geçersizli?inin anlatylmasy için çaba sarf edilmesi, bu konuda kitaplar çykartylmasy ya da konferanslar verilmesi gereksizdir. Çünkü onlara göre evrim teorisi zaten "eskimi?" ya da "bitmi?tir". 


Kuran Darwinizmi Yalanlıyor Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.