Harun Yahya Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil E-BOOK - Harun Yahya Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-24 tarihinden bu yana 54 defa online okundu ve 66 defa indirildi.

Harun Yahya Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil E-kitap, Harun Yahya Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil isimli kitabın açıklaması :

Sabah kalkty?ynyz andan itibaren kar?yla?ty?ynyz ?eyleri ?öyle bir dü?ünün... Ba?ynyzyn altyna koydu?unuz yastyk, üzerinize örttü?ünüz battaniye, sizi uyandyran çalar saat, kalkar kalmaz arady?ynyz terlikleriniz, temiz hava girmesi için açty?ynyz pencere, dolapta asyly duran kyyafetleriniz, her sabah kalkty?ynyzda bakty?ynyz ayna, kahvaltyda kullandy?ynyz çatal-byçak, dy?ary çykarken yanynyza aldy?ynyz ?emsiye, bindi?iniz asansör, arabanyzyn kapysyny açmak üzere kullandy?ynyz anahtar, yoldaki trafik y?yklary, tabelalar, i? yerindeki masanyzda duran ka?yt, kalem ve di?erleri...

Ku?kusuz tüm bunlar pek çok ki?i tarafyndan üzerinde dü?ünülerek, emek ve vakit harcanarak, belli bir amaç ile tasarlanarak kar?ynyza gelmi?tir. Bu konuda hiçbir ?üpheniz yoktur. Ve hiç kimse bunlaryn sabah kalkty?ynyzda tam olmalary gereken yerde, tesadüf eseri kar?ynyza çykty?yny da iddia etmeyecektir. Örne?in kimse anahtarynyzyn tesadüf eseri tam arabanyzyn kapysyny açacak ?ekilde yontulmu? oldu?unu ve cebinize de tesadüfen girdi?ini söylemeyecektir. Ya da yoldaki tabelalaryn tesadüf eseri bulunduklary yerlere yerle?ip ve yine tesadüf eseri saçylan boyalarla insanlar için bir anlam ta?yyan yazylaryn olu?tu?unu iddia etmeyecektir. Ayny ?ekilde masanyzda duran ve ?ekillendirilmi? bir telden ba?ka bir ?ey olmayan ataçyn bile oraya tesadüf eseri, tam ka?ytlary birarada tutacak ?ekilde bükülüp kondu?unu iddia eden kimse de çykmayacaktyr. Çünkü bunlaryn her biri, boyutlary, ?ekilleri, i?levleri ve daha pek çok detaylaryyla birer tasarym örne?idir. Sizin rahatynyz için, ihtiyacynyzy kar?ylayacak ?ekilde, bilgi kullanylarak bilinçli yöntemlerle üretilmi?lerdir. Ve her birinin çevrenizde bulunmasynyn özel bir sebebi, belli bir amacy vardyr.


Kainattaki Kusursuzluk Tesadüf Değil Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.