Hasırcızade Metin Hasırcı Terörün Perde Arkası E-BOOK - Hasırcızade Metin Hasırcı Terörün Perde Arkası E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Hasırcızade Metin Hasırcı   >   Terörün Perde Arkası E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-05-24 tarihinden bu yana 434 defa online okundu ve 104 defa indirildi.

Hasırcızade Metin Hasırcı Terörün Perde  Arkası E-kitap, Hasırcızade Metin Hasırcı Terörün Perde  Arkası E-Book
Hasırcızade Metin Hasırcı tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Terörün Perde Arkası isimli kitabın açıklaması :

Her?eyden önce, bu kitapta ele alynan "terör" kavramynyn günlük lisanda kullanylan terör kavramyndan daha geni? bir kapsamy oldu?una dikkat çekmek yerinde olur. Güncel Türkçe deki terör kavramy, genellikle kurulu düzene kar?y yürütülen ideolojik ve silahly mücadeleyi ifade etmektedir. Oysa terör, en geni? anlamda, yo?un ve sistematik bir korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her türlü ?iddet eylemini içerir. Bu nedenle, kurulu düzene kar?y terör uygulanabildi?i gibi, kurulu düzen tarafyndan da terör uygulanabilir. Ancak her iki durumda da terörün kendisine yöneldi?i hedef, dolayly ya da do?rudan halkyn kendisi olmaktadyr.

Bir terör örgütü, halky kendi yanyna çekebilmek için terör uygular: Elde edece?i korkunun kendisine güç verece?ini, bu güç sayesinde de halky, ya da ço?u kez halkyn bir bölümünü kendisine destekçi kylabilece?ini hesaplar. Gerilla sava?ynyn temelini olu?turan "kurtarylmy? bölge" kavramy da budur: Örgütün uygulady?y terörden dolayy deh?ete kapylan insanlar, güvenli?i yine örgüte sy?ynmakta bulurlar. Bu zoraki taraftarlar, merkezi otoriteden ba?ymsyzla?tyrylmy?, yani sözde "kurtarylmy?" toprak parçalary olu?tururlar. Hedef "kurtarylmy? bölge"lerin giderek yayylmasy ve sonuçta tüm ülkenin ele geçirilmesidir. Çin Devrimi nin lideri Mao Tse-Tung tarafyndan geli?tirilen ve uygulanan bu gerilla sava?y teorisi, Mao nun ardyndan dünyanyn çe?itli bölgelerindeki terör örgütleri tarafyndan da kullanylmy?tyr. Ayny yöntemin kyrsal alanda de?il de, ?ehirde yürütülen versiyonu ise, Vladimir I. Lenin in çizdi?i yolu izler.


Terörün Perde Arkası Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.